Organizacioni tim

Dušan Marković

Glavni organizator

Juca Vidić

Koordinator za aktivnosti

Ivana Marošević

Koordinator za logistiku

Aleksa Veličković

Koordinator za informacione tehnologije

Srđan Radujko

Koordinator za odnose sa javnošću

Ognjen Lazić

Koordinator za robna sponzorstva

Ana Obradović

Koordinator za odnose sa kompanijama

Sara Terzić

Koordinator za digitalni marketing

Tamara Antović

Koordinator za publikacije

 

Ko smo mi?

Organizacioni tim sajma KONTEH čini 9 aktivnih članova udruženja studenata EESTEC, u ambiciji da i ove godine ostvare fundamentalnu kariku između kompanija i studenata u potrazi za stručnom praksom i prvim uspešnim koracima ka razvoju svoje karijere.

Sajam KONTEH (Kontakti u tehnici) prvi put organizovan je 2006. godine i od tada se tradicionalno realizuje svake godine u kontinualno rastućem spektru studenata i kompanija. Tim koordinatora menja se na godišnjem nivou, kako bi se podsticao eksplorativni karakter samog projekta, te dao priliku za uvođenje inovacija koju svaka nova generacija donosi! 

Pored koordinatora, iza KONTEH-a stoji i tim od preko 80 studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, uz čiji je višemesečni aktivan rad moguća delotvorna realizacija sajma, kao i najbolje moguće iskustvo za naše kolege i gostujuće kompanije.

Organizacioni tim sajma KONTEH čini 9 aktivnih članova udruženja studenata EESTEC, u ambiciji da i ove godine ostvare fundamentalnu kariku između kompanija i studenata u potrazi za stručnom praksom i prvim uspešnim koracima ka razvoju svoje karijere.

Sajam KONTEH (Kontakti u tehnici) prvi put organizovan je 2006. godine i od tada se tradicionalno realizuje svake godine u kontinualno rastućem spektru studenata i kompanija. Tim koordinatora menja se na godišnjem nivou, kako bi se podsticao eksplorativni karakter samog projekta, te dao priliku za uvođenje inovacija koju svaka nova generacija donosi! 

Pored koordinatora, iza KONTEH-a stoji i tim od preko 80 studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, uz čiji je višemesečni aktivan rad moguća delotvorna realizacija sajma, kao i najbolje moguće iskustvo za naše kolege i gostujuće kompanije.

Šta je EESTEC?

EESTEC (Electrical Engineering Students’ European Association) je neprofitno, nepolitičko udruženje studenata osnovano u cilju da poveže studente elektrotehnike i računarstva širom Evrope. EESTEC LC Novi Sad osnovan je 2001. godine i okuplja studente Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa brojnih odseka elektrotehnike. Danas naš lokalni komitet broji preko 320 članova i jedan je od najaktivnijih i najbrojnijih. 

Pored KONTEH-a, EESTEC LC Novi Sad godinama organizuje još mnoge projekte, kao što su Soft Skills Academy, razmene studenata i EESTech challenge.

EESTEC (Electrical Engineering Students’ European Association) je neprofitno, nepolitičko udruženje studenata osnovano u cilju da poveže studente elektrotehnike i računarstva širom Evrope. EESTEC LC Novi Sad osnovan je 2001. godine i okuplja studente Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa brojnih odseka elektrotehnike. Danas naš lokalni komitet broji preko 320 članova i jedan je od najaktivnijih i najbrojnijih. 

Pored KONTEH-a, EESTEC LC Novi Sad godinama organizuje još mnoge projekte, kao što su Soft Skills Academy, razmene studenata i EESTech challenge.

Više o nama možete pročitati na