Mad Duck Code

Mad Duck Code je kompanija iz Novog Sada osnovana 2017. godine. Uglavnom pružamo outsorcing usluge – Web Development, Software development, Design i Consulting. Većina klijenata sa kojima sarađujemo su iz inostranstva, ali imamo i saradnike i partnere kako u Srbiji, tako i u okolnim zemljama. Industrije kojima smo do sada dali svoj pečat su medicina, obrazovanje, fintech, gaming i gambling industrija, ugostiteljstvo, nekretnine, turizam..

Od tehnologija najviše su zastupljene PHP (fokusirani smo na Laravel i njegov micro-framework Lumen, koje konstruišemo na osnovu REST arhitektura, a koje kasnije povezujemo na frontendu sa nekim od JavaScript framework-a – Vue.js, Angular, React), Python (uglavnom smo fokusirani na njegov najpopularniji framework Django, a imamo i iskustva u radu sa Flask framework-om – u radu na mikroservisima i rešenjima koji zahtevaju sličnu arhitekturu), .NET. i JavaScript (od nedavno radimo i sa nuxt.js i next.js frameworkom.). 

Na projektima se trudimo da koristimo najnovije tehnologije, a vodimo se i željama naših developera, pa smo tako uveli Flutter za razvoj mobilnih aplikacija i radili sa MongoDB i Elasticsearch alatima, a planiramo da se spisak tehnologija širi iz projekta u projekat.

Struktura naših developera je takva da pokrivamo sve senioritete, a rado prihvatamo praktikante i početnike. Od prošle godine imamo i internship u Mad Duck Code-u. Pored tehničkog znanja, na praksi postoji prilika i za agilnim pristupom rada, odnosno radom u Scrum-u koji je deo svakodnevice u Mad Duck Code-u.