ELSYS Eastern Europe

ELSYS Eastern Europe pruža visokokvalitetne usluge dizajna integrisanih kola i verifikacije, širom sveta, od ASIC-a do najkompleksnijeg dizajna SoC-a. Neke od najvećih svetskih kompanija poverile su nam svoje najkompleksnije projekte, kao i što nam je preko 220 odličnih hardverskih inženjera poverilo svoju karijeru. Naša najveća čast je saradnja sa našim klijentima i inženjerima, jer dokazuje da je Elsys mesto gde strast zaista vodi ka izvrsnosti!