ComData doo

ComData danas ima 30 godina iskustva u razvoju softvera i kompleksnih ICT rešenja, i broji preko 100 zaposlenih. Od samog svog osnivanja pa sve do danas, ComData se bavi razvojem i implementacijom složenih ICT sistema. 

Razvoj softvera se odvija na principu malih timova, sastavljenih od iskusnih profesionalaca sa dobrim poznavanjem programskih jezika, tehnologija i poslovnih procesa.

Pored domaćeg tržišta, naša rešenja se koriste na evropskom i svetskom tržištu, u različitim industrijama uključujući: logistiku, transport, medicinske usluge, odnose sa potrošačima, navigaciju, komandne, kontrolne, komunikacione i bezbednosne module za industrijska rešenja i mašine, razvoj kontrolnih mehanizama za mašine koje se svrstavaju u Industriju 4.0.

Kako bi naši programeri bili obučeni i upoznati sa najnovijim tehnologijama i ICT trendovima, puno ulažemo u obuku zaposlenih. Nudimo i organizujemo kako interne tako i eksterne treninge, učešća na stručnim predavanjima i specijalizovanim seminarima i sajmovima.