Raspored događaja

Početak Kraj Događaj Mesto
11:30 14:30 Kako napisati CV? - Radionica Fakultet tehničkih nauka
Početak Kraj Događaj Mesto
09:00 10:00 Svečano otvaranje Svečana sala
10:00 11:00 Continental - Predavanje Svečana sala
11:00 12:00 Devoteam - Predavanje Svečana sala
12:00 13:00 Microsoft - Predavanje Svečana sala
13:00 14:00 Vega IT - Predavanje Svečana sala
Početak Kraj Događaj Mesto
10:00 11:00 Schneider DMS - Predavanje Svečana sala
11:00 12:00 Naovis - Predavanje Svečana sala
12:00 13:00 RT-RK - Predavanje Svečana sala
13:00 14:30 Job interview tips and tricks - Open Space Technology radionica Fakultet tehničkih nauka
13:00 14:00 Levi9 - Predavanje Svečana sala
14:00 15:00 Vivify - Predavanje Svečana sala