Kompanija Typhoon HIL je tehnološki lider u oblasti testiranja i proizvodnje alata za kontrolu kvaliteta softvera u energetskoj elektronici, sa vizijom da postane standard za računarsko projektovanje (CAD) u oblasti energetske elektronike.