Organizacioni tim

milica
Boban Poznanović
Glavni organizator
milic
Katarina Radišić
Koordinator za odnose sa kompanijama
kaca
Smilja Stokanović
Koordinator za odnose sa medijima
milica
Andrijana Nedeljković
Koordinator za aktivnosti
Mirko
Matija Petrović
IT Koordinator
timea
Vanja Živanović
Koordinator za publikacije
marko
Milan Vunjak
Koordinator za robna sponzorstva
ogi
Boško Jovanović
Koordinator za logistiku

EESTEC LC Novi Sad

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) – EESTEC je neprofitno, nepolitičko udruženje studenata koje ima za cilj da poveže studente elektrotehnike i računarstva širom Evrope kroz organizovanje međunarodnih seminara, razmena i stručnih praksi. Cilj udruženja je i povezivanje i upoznavanje studenata sa razvojem industrije i modernim trendovima u struci. Udruženje je osnovano 1986. godine u Holandiji i trenutno se sastoji od 54 lokalna komiteta (Local Committee – LC) u 28 država širom Evrope. EESTEC LC Novi Sad je lokalni komitet osnovan 2001. godine na kongresu u Londonu. Naše udruženje okuplja studente Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa odseka za elektrotehniku i računarstvo, elektroniku, energetiku i telekomunikacije, mehatroniku, biomedicinski inžinjering, softversko inžinjerstvo i grafički dizajn. Budući da članstvo u EESTEC-u nosi odgovornost i obaveze, a ne samo članstvo „na papiru“, EESTEC LC Novi Sad, sa preko 320 članova i preko 50 aktivnih, jedan je od najbrojnijih i najaktivnijih lokalnih komiteta. Na organizovanih 13 razmena i 8 stručnih seminara i drugog po veličini od događaja u EESTEC-u, Konferencije predsednika EESTEC-a (ECM – EESTEC Chairpersons’ Meeting), do sada je ugošćeno preko 260 kolega sa evropskih tehničkih univerziteta, dok je preko 300 naših studenata poslato put Evrope. Šireći domen svojih delatnosti, EESTEC LC Novi Sad u poslednjh pet godina postao je veoma aktivan na lokalnom nivou. Uz odličnu saradnju sa kompanijama i Fakultetom tehničkih nauka, organizovana su tri velika takmičenja u programiranju, nekoliko prezentacija i seminara za lokalne studente i veliki Sajam poslovnih mogućnosti i stručnih praksi KONTEH koji je po osmi put održan u aprilu 2014. godine. EESTEC već godinama unazad ima punu podršku Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje i kulturu, grada Novog Sada, Pokrajinskog sekreterijata za rad, zapošljavanje i ravopravnost polova, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a od nedavno i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Više o nama možete pročitati na

EESTEC LC Novi Sad