NEOFYTON je generalni zastupnik najvećih svetskih proizvođača mašina i prateće opreme za industriju prerade plastike, sa sedištem u Novom Sadu. Sa 25 godina iskustva, kupcima pružamo potpunu podršku kroz puštanje u rad i obuku–know-how. Posedujemo sopstveni servisni tim (servis menadžer, postsales menadžer i 7 tehničara). Neofyton je dinamična kompanija, orijentisana ka inovacijama i konstantnom ulaganju u razvoj i motivaciju zaposlenih. Neofyton otvara 2 trening centra za praktičnu primenu znanja studenata.