ICodeFactory je kompanija koja se bavi kompletnim procesom razvoja softvera od ideje do produkcije, profesionalnom obukom programera i konsultantskim uslugama sa preko 100.000 aktivnih poslovnih korisnika u najvećim svetskim kompanijama sa liste Fortune Global 500. Jedinstven spoj Microsoft Official Curriculum trenerskog iskustva sa praktičnim iskustvima na realnim projektima, omogućava zaposlenima da steknu širok spektar veština na jednom mestu.