HDL Design House se bavi pružanjem usluga u oblasti projektovanja i verifikacije SoC integrisanih kola, kao i razvojem IP cores i simulacionih modela koji se koriste u „System/Product Level“ simulacijama. Preduzeće je osnovano 2001. godine, i trenutno zapošljava 140 inženjera koji rade u razvojnim centrima u Beogradu, Ćupriji i Solunu.