FSD razvija složene web aplikacije na bazi standardizovanih procesa, gde svaki član tima ima mogućnost da se profesionalno razvija i koristi najnovije tehnologije. Glavni pokretač naše kompanije predstavlja tim mladih profesionalaca koji odgovornim pristupom i inovativnim idejama rešavaju kompleksne zahteve naših klijenata. Članovi tima se pažljivo biraju za svaki projekat u odnosu na znanje i iskustvo koje poseduju.