Execom je izvozno orijentisana softverska kuća osnovana 1995. Naš portfolio projekata obuhvata: satelitsku komunikaciju, automatizaciju hemijskih i medicinskih analizatora, poslovno-finansijske sisteme, pametne kuće, IoT rešenja. Projekti su prilika za učenje i primenu cutting-edge tehnologija. Negujemo unikatnu kulturu učenja i deljenja znanja. Tim od 150 ljudi konstantno raste, a tokom cele godine organizujemo prakse, obuke i rad sa mentorima.