ELSYS Eastern Europe je jedna od vodećih kompanija na evropskom tržištu koja se bavi razvojem kompleksnih integrisanih kola i embedded sistema. Naši inženjeri raspolažu ekspertizama iz različitih oblasti koja su potrebna za razvoj digitalni, analognih i mixed-signal integrisanih kola. Takođe, razvoj sistemskih rešenja, kao i embedded softvera je deo našeg portfolia. ELSYS ima dva svoja razvojna centra u Beogradu i Novom Sadu.